"Vi hjelper deg å nå dine kompetansemål i 2018"


ITIL® Lifecycle: Service Transition (ST)

Kursavgift: kr 17 000 | Varighet: 3 dager | PDU=24

Beskrivelse:

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL® Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker.

Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Transition-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Transition, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser.

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag.

Kurset går over 3 dager fra kl 09.00-16.00.
Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot:
 • Personer som har ITIL Foundation sertifisering og som ønsker å ta videregående ITIL sertifiseringer
 • Personer som har behov for en dypere forståelse for Service transition stadiet av ITIL kjernesyklusen, og hvordan aktiviteter på dette stadiet kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene.
 • IT-teknikere som arbeider med eller er ny innen Service Transition, og som trenger forståelse for begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Design
 • Typiske deltagere på dette kurset kan være IT-sjefer, CTOs, ledere, teamledere, IT arkitekter, virksomhetsutviklere, IT-konsulenter, IT revisjonsledere, IT-sikkerhetsledere og Service testledere.

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha gjennomført og bestått ITIL Foundation versjon 3, samt ha praktisk erfaring fra IT-virksomhet eller Service Management.


Innhold:

Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse:
 • Forstå Service Management i praksis og Service Transition prinsipper, hensikt og mål
 • Forstå hvordan alle Service Transition-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser
 • Sub-prosesser, aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Transition-prosessene
 • Roller og ansvar innenfor Service Transition, samt aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift
 • Hvordan man måler Service Transition ytelsen
 • Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Transition
 • Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Transition
AGENDA

Dag 1:
 • Introduction & Service Management as a practice
 • Service Transition Principles
 • Service Transition Processes
Dag 2:
 • Service Transition Processes
 • Service Transition Related Activities
Dag 3:
 • Organizing Service Transition
 • Technology Considerations
 • Implementation Considerations
 • Exam Preparation/Mock Exam
 • Exam


Kursmateriale – papirfrie kurs!
Glasspaper har valgt en miljøvennlig profil og gir deltakeren fra og med 2015 online kursdokumentasjon. Tilgang til dokumentasjonen vil bli sendt ut i forkant av kurset. Dette krever at man har med bærbar PC/MAC eller nettbrett på kurset.
Du får tilgang til kursmaterial noen dager før kursstart - dette er elektronisk. Du trenger derfor å ta med PC eller et nettbrett på selve kurset


Sertifisering:

På kursets siste dag avholdes eksamen elektronisk
NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål. Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng. Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%).
Ved elektronisk test får deltagerne beskjed om de har bestått eller ikke når testen er avsluttet. Ved bestått test opptjenes 3 poeng i poengsystemet for ITIL version 3.
Testen gjennomføres på 90 minutter, og det tillates ikke hjelpemidler.

Bestill kurset her

arrow

Velg kurssted

  arrow

  Velg dato


  kurs merket med * har startgaranti

  arrow

  Mailen er sendt:

  Ditt tips er registrert og sendt!
  Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

  Feilmelding:

  OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

  Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

  Tips sjefen

  Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

  Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
  Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
  Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

  Kontakt oss

  Kursansvarlig

  Trude Dahl Helland

  908 66 561

  Trude.Helland@glasspaper.no


  Personvern og cookies