"Vi hjelper deg å nå dine kompetansemål i 2018"


Core Spring

Kursavgift: kr 19 900 | Varighet: 4 dager

Beskrivelse:

The Spring Framework is one of the leading lightweight architectures for creating enterprise-scale applications in Java. Spring encapsulates traditional Java Enterprise Edition tasks such as creating Web applications, Web services, middle-tier components, data-access components using JDBC and Hibernate, and messaging components using JMS. This detailed hands-on course covers all of these topics in depth.

You will also learn how to use Inversion of Control (IoC) and Dependency Injection to minimize dependencies and to achieve Test-Driven Development, and how to use Aspect-Oriented Programming (AOP) to implement cross-cutting functionality.

During the course you will create a realistic enterprise application that showcases the diverse enterprise capabilities of Spring.


About Andy Olsen - the author of the course
Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy worked for 7 years as a technology specialist and product manager at QA Training, and now specializes in Microsoft .NET and Java Enterprise Edition systems. Andy is also actively involved in a variety of book projects primarily with Apress, and is a regular speaker at conferences in the UK, Europe, and the US.


Målgruppe:

Developers creating enterprise Java applications using the Spring Framework.


Forkunnskaper:

Java programming experience, and an awareness of enterprise development.


Innhold:

 • Spring Framework - Essentials: What is Spring? Dependency injection and Inversion of Control (IoC); Aspect-Oriented Programming (AOP) with Spring; Test-Driven Development principles; Defining a first application
 • Using Inversion of Control (IoC): Implementing IoC in Spring; Implementing dependency injection via beans and bean factories; Spring bean definition profiles and environments
 • More about Spring Bean Configuration: Property editors; Type converters; Autowiring and component scanning; Spring Expression Language; Spring unified property management; Bean definition profiles; Caching
 • Java-Based Bean Configuration: Using the @Configuration annotation; Dependency injection in Java-based configuration; Using Spring support for XML namespaces in Java-based configuration; Accessing properties
 • Understanding the Application Context Lifecycle: Bean factory post processing; Bean post processing; Implementing @PostConstruct and @PreDestroy methods; Understanding dynamic proxies
 • Aspect-Oriented Programming (AOP): Spring AOP architecture; Defining pointcuts; Defining joinpoints; Implementing advice methods; Understanding pointcut designators; Implementing introductions
 • Spring Data Access: Spring data access concepts; JdbcTemplate; Spring repositories and application architecture; JPA integration; Hibernate integration
 • Spring Transactions: Local vs. global transactions; Understanding PlatformTransactionManager; Declarative transactions; @Transactional; Advising transactions; Roll-backs; Bean-specific transactions
 • Creating Web Applications with Spring Web MVC: Overview of MVC; Spring MVC implementation; Configuring a dispatcher servlet; Defining a controller; Mapping request parameters; Mapping path variables; Accessing HTTP cookies, headers, and session state
 • Going Further with Spring Web MVC: Form handing; Formatting; Validation; Java-based MVC configuration; Servlet 3.0 support; Ajax support; Asynchronous requests
 • Spring Web Services: Hosting SOAP web services in Spring; Implementing RESTful services; Using Spring REST annotations; Implementing RESTful clients
 • Spring Integration: Overview of Spring Integration; Adapters; Using Spring Integration as an alternative to Enterprise Service Buses


Additional Topics Available
 • Going Further with Spring Data: Prepared statements; Batch updates; Stored procedures; Handling large objects
 • Spring Web Security: Understanding security issues; Using Spring Web security; Configuring authentication; Accessing security information in JSP pages; Securing the application layer
 • Spring Web Flow: Overview of Spring Web Flow; Spring Web Flow Definitions; Configuring Spring Web Flows; Defining steps and transitions; Defining views; Decision states and action states
 • Spring Messaging: Introduction to Java Message Service (JMS); Spring JMS support; Sending and receiving messages
 • Spring Java Management Extensions (JMX): Introduction to JMX; Exporting Spring beans as MBeans; Customizing management interfaces
 • Spring Batch: Introduction to Spring Batch; Configuring Spring Batch beans; Implementing a job; Launching a jobBestill kurset her

arrow

Velg kurssted

  arrow

  Velg dato
  kurs merket med * har startgaranti

  arrow

  Mailen er sendt:

  Ditt tips er registrert og sendt!
  Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

  Feilmelding:

  OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

  Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

  Tips sjefen

  Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

  Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
  Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
  Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

  Kontakt oss

  Kursansvarlig

  Henning Solberg

  93 09 01 29

  henning@glasspaper.no


  Personvern og cookies