Ikon

Field

AI - Artificial Intelligence

We are proud to offer a wide range of courses covering both basic and advanced aspects of artificial intelligence. This gives you the opportunity to explore and master this ground-breaking technology both theoretically and practically.

PRINCE2® 7 is launched

PRINCE2, the world's leading project management method, has evolved to meet the needs of the future. It has been updated to reflect the modern realities of managing successful projects in the 21st century, incorporating the latest processes, tools, and technologies to stay ahead.

Plan your learning path

As a trusted provider to a long list of small to large companies in Norway, we know which skills your company and industry need. See market trends, and get updated on news and campaigns. 

Guaranteed to run

Glasspaper has a wide range of courses with start guarantee at all times. Start guarantee on a course means that we guarantee that the course will be completed.

Glasspaper shares

Stay up to date on what is happening in the technological development, or when your next opportunity for skills development comes up. In our news column we write about current topics and other issues that move in Glasspaper everyday.

 • Rekruttering

  Glasspaper Recruitment er spesialisert på rekruttering til stillinger som bidrar til våre kunders digitale reise. Dette spenner seg fra stillinger innen digital markedsføring og digital forretningsutvikling til IT-ledelse, arkitektur, systemutvikling, analytics, skyløsninger, sikkerhet og drift. I tillegg bistår vi med rekruttering av økonomer hvor systemkompetanse står sentralt, eksempelvis innen CRM, ERP og ECM. Vi kjenner markedet godt og kan tilby en unik kombinasjon av kompetanseutvikling og rekruttering.

 • Bemanning

  Glasspaper People er et bemanningsbyrå bestående av to enheter, utleie av vikarer innen IT og utleie av vikarer innen merkantile stillinger som kundeservice, salg, økonomi, regnskap, HR, kontor og administrasjon. Som kunde kan du forvente kompetente rådgivere med høyt fokus på kvalitet i leveransene. Som eneste aktør i bransjen kan vi med Norges største IT-kursleverandør i ryggen tilby kompetanseutvikling av den utleide medarbeideren i løpet av oppdraget til fordel for både våre vikarer og kunder.

 • Konsulent

  Gjennom våre egne konsulentselskaper og konsulentformidling kan Glasspaper dekke de fleste behovene våre kunder har rundt innleie av IT-kompetanse. Glasspaper Solutions er spesialisert på systemutvikling innen Microsoft .NET, Azure og Front-end. Inspir-IT er spesialisert på Microsoft business intelligence mens Adaptiva sin spisskompetanse er MS 365, sikkerhet og compliance. I tillegg har Glasspaper People en egen konsulentformidlingsenhet som løser våre kunders behov enten gjennom våre konsulentselskaper eller et solid nettverk av underleverandører.

   

Våre utleide medarbeidere tilfører digital kompetanse

Glasspaper People bemanning er ikke et tradisjonelt vikarbyrå. Vi har som mål å levere rett person til rett tid samtidig som vi benytter vår teknologiske innsikt og kursløsninger til å øke den digitale kompetansen til utleide medarbeidere.  Gjennom oss leier du inn teknologiorienterte medarbeidere som gjør at de er mer effektive i sitt arbeid og kan bidra til at andre ansatte løfter sin teknologikompetanse. Kunder som ser verdi i at innleide vikarer bruker Outlooks store mulighetsrom for automatisering og kategorisering, forstår hvordan SharePoint benyttes best mulig, har solid kompetanse innen Excel etc. ser verdien i at Glasspaper People løser deres behov for innleie innen økonomi, HR, markedsføring, kontor og administrasjon i tillegg til tradisjonelle IT-stillinger.

Hvorfor er Glasspaper People en attraktiv konsulentleverandør?

Glasspaper People konsulent er ikke et tradisjonelt IT-konsulentselskap. Vi representerer både konsulenter fra egne datterselskaper innen .NET, Azure, Front-end, BI, MS 365, sikkerhet og compliance i tillegg til at vi samarbeider med en rekke andre IT-konsulentselskaper og selvstendige IT-konsulenter for å kunne tilby våre kunder riktigst mulig IT-konsulent gitt deres behov og kostnadsrammer. Dette gjør at vi kan løse de fleste IT-kompetansebehov våre kunder har. Som kunde får du et kontaktpunkt å forholde deg til for alle dine konsulentbehov. Vi vet hvem de dyktige konsulentene er og når de blir ledige. Våre konsulenter kan leies ut både for kortere og lengre oppdrag. 

Registrer din CV

Mange av våre stillinger lyses ut, men ikke alle. Dersom du ikke finner ledige stillinger på våre nettsider som matcher dine ønsker så velkommen til å registrere deg i vårt kandidathåndteringssystem med tanke på jobb hos våre oppdragsgivere eller jobb i et av selskapene i Glasspaper Group. Vi setter pris på at du forteller oss hvilke ønsker du har for ny jobb, laster opp din CV og fremhever ferdighetene du har som vi bør være spesielt oppmerksomme på. Vi har fokus på å hjelpe våre kunder på den digitale reisen, hvilket betyr at vi oftest bidrar med stillingen innen ledelse, salg i IT-bransjen, digital markedsføring, IT og økonomi.